Boka

Boka
Härmed godkänner jag att jag:
- Är 18 år fyllda (var beredd att visa legitimation).
- Har informerat tatueraren om eventuella sjukdomar som kan störa arbetet, t ex. astma, diabetes eller liknande.
- Har informerat tatueraren om jag äter någon medicin som kan vara blodförtunnande, (i så fall rekommenderar vi att du rådfrågar din läkare innan tatueringstillfället).
- Är enligt lag skyldig att meddela om jag bär på någon blodsmitta, t. ex. HIV eller hepatit.
- Inte är påverkad av alkohol eller droger vid tatueringtillfället.
- Som kund ansvarar för att eventuell texttatuering är rättstavad. Dubbelkolla gärna med ordbok eller översättare.
- Inte är gravid.

Avbokningsregler
- Vid avbokning skall detta göras minst 3 arbetsdagar innan bokad tid.
- Vid utebliven tid eller försenad avbokning faktureras hela den bokade tiden á 1500 per bokad timme.
- Avbokning inom 3 arbetsdagar kan enbart ske med läkarintyg.Informationen kommer att sparas för att följas upp om något skulle ske och det behöver spåras i vårdsyfte eller utredas för att kunna ge bästa möjliga hjälp och skydd. Informationen sparas enbart i syfte att skydda kunden och artisten och kommer inte att säljas eller spridas vidare till tredje part. Alla uppgifter kommer att sparas tills dess att det inte anses nödvändigt med återkoppling.

Viktig information:
- Kom i tid till din bokning.
- För att få en bra arbetsmiljö och för att respektera de andra klienterna så får du som mest ta med en vän till din bokning.
- Undvik att boka in något annat efter din tatuering för att på detta sätt undvika att bli stressad.
- Förbered dig själv för din tatuering genom att vara väl utsövd, mätt och nyduschad. Detta kommer att bidra till att din tatuering blir en bättre upplevelse.
© Copyright 2018 Evil Empire Tattoo